"Hoe stadsontwikkeling kan bijdragen tot gezonde stadsfinancien. Een lange termijnvisie" ;VERSLAG IN BIJLAGE

donderdag 21 september 2017 19:30 - 23:00, Restaurant Kouterhof
Heel gelukte collage. Gezellig.Heel gelukte collage. Gezellig.
sprekers: Jos Mombaers, Schepen van ruimtelijke ordening en stedebouw in Tienen


attached documents


inschrijving

limietdatum overschreden